குட்டிக்கவிதைகள்.. | என் சொற்சித்திரங்கள்..
நினைவுகளோடு.....

இது ஒரு வானம்பாடி பாடும் கானங்கள் கவனமாகக் கேளுங்கள்..!! உங்கள் வருகை என்னைக் கெளரவ்படுத்தும் என்பதால், உங்கள் வார்த்தைகளால் வண்ணம் பூசுங்கள் எனக்கும்...
Admin
2022-09-26
வானம்பாடி (முஜா)


விரல் பற்றித் தொலைகிறேன்
உடனிருக்க முடியா
உன் ஞாபக இடைவெளியில் 

வானம்பாடி.