பாதச் சுவடுகள் | என்னைப் பற்றி
என் வரிகளுக்கான அங்கீகாரம்

இது ஒரு வானம்பாடி பாடும் கானங்கள் கவனமாகக் கேளுங்கள்..!! உங்கள் வருகை என்னைக் கெளரவ்படுத்தும் என்பதால், உங்கள் வார்த்தைகளால் வண்ணம் பூசுங்கள் எனக்கும்...
Admin
2020-12-26
வானம்பாடி (முஜா)

முட்கள்
------------

சிரித்துக் கொண்டே
அணைக்க நினைக்கிறேன்
குத்திக் கிழிக்கிறான்
ரோஜாக் காதலன்


வானம்பாடி (முஜா)