குட்டிக்கவிதைகள்.. | என் சொற்சித்திரங்கள்..
விழிமொழி....

இது ஒரு வானம்பாடி பாடும் கானங்கள் கவனமாகக் கேளுங்கள்..!! உங்கள் வருகை என்னைக் கெளரவ்படுத்தும் என்பதால், உங்கள் வார்த்தைகளால் வண்ணம் பூசுங்கள் எனக்கும்...
Admin
2020-12-22
வானம்பாடி (முஜா)

நான் கதை பேசும்

கள்ளப்பார்வைகள் உனதே


-விழிமொழி-