•  

  அந்த இதழ்களுக்கு மட்டும்....


  read more
 •  

  நேற்றைய சாட்சியங்களாய்..


  read more
 •  

  ஊமை ஒப்பாரிகள்....


  read more
இது ஒரு வானம்பாடி பாடும் கானங்கள் கவனமாகக் கேளுங்கள்..!! உங்கள் வருகை என்னைக் கெளரவ்படுத்தும் என்பதால், உங்கள் வார்த்தைகளால் வண்ணம் பூசுங்கள் எனக்கும்...

ஓர் சுதந்திரப் பறவையின்
காகிதச் சிறகுகளுக்கு
வண்ணம் கொடுக்கும்
முயற்சியே
தூரிகைக்காதல்.

ஆதரவுகளை வேண்டி
பிதற்றுகிறேன்
அரவணைத்து
வண்ணம் தீட்டிடுங்கள்
உங்கள் வருகையால்

beauty_img

தூரிகைக் காதல இணைய பக்கஙகளில் உள்ள யிர்ப்பான ரிகளை உணர்வோடு புரட்டி்பாருங்கள்...

Explore Website